O NÁS

Naša stavebná spoločnosť sa sústreďuje vo svojej činnosti najmä na zatepľovanie a revitalizáciu bytových domov, verejných a školských stavieb a rodinných domov.

Zvoliť si toho správneho dodávateľa zateplenia či revitalizácie bytového domu je veľmi náročná úloha. Zorientovať sa v spleti rôznych reklám, ponúk, firiem je zložité, hlavne keď obnovu domu riešime spravidla raz za život. Preto je dobré, aby ste o spoločnosti, ktorá Vám ponúka svoje služby mali čo najviac informácií.

Dodatočné zatepľovanie, revitalizácia či obnova bytových domov je veľmi špecifická a odborná problematika. Na zvládnutie jednotlivých technologických procesov je potrebná nie len teoretická znalosť, ale hlavne viacročné praktické skúsenosti.

Tím našich pracovníkov tvoria skúsení odborníci s mnohoročnými skúsenosti v oblasti revitalizácii bytových domov.

Ing. Michal Pacala – konateľ, tel. č. 0905 404 981, e – mail: michal.pacala@mibau.sk
Ing. Martin Kosák – koordinátor stavebných činností, tel. č. 0917 461 068, e – mail: martin.kosak@mibau.sk

Spoločnosť MIBAU SK, s. r. o. vlastní svoje fasádne lešenie GRAF. Pri zatepľovaní budov používame spravidla zatepľovací systém BAUMIT.

Sme držiteľom Licencie pre zatepľovanie budov pod č. 22/037/LIE vydanej Technickým a skúšobným ústavom stavebným v Bratislave.

V regióne Levíc a blízkom okolí sme v posledných dvanástich rokoch zrealizovali zateplenie na 112-tich objektoch o celkovej ploche 129 000 metrov štvorcových.

V roku 2015 sme získali v celoslovenskej konkurencii prestížne ocenenie – Čestné uznanie v súťaži Baumit fasáda roka, kde laureátov vyberá komisia zložená z popredných  slovenských architektov a projektantov.