AUTOR WEBU

ADRESA

MIBAU SK, s.r.o

Kalnická cesta 4877, 934 01 Levice

KONTAKT

Tel. č.: 0905 404 981

BANKOVÉ SPOJENIE

Prima banka, a.s

č. ú. 7173071001/5600

IČO: 44373538

IČ DPH: SK 2022672498