IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

   Obchodný názov:    MIBAU SK, s.r.o.

   Sídlo:                       Kalnická cesta 4877

                                   Levice

                                   934 01

   Spoločnosť je zapísaná v obchodnom

   registri Okresného súdu Nitra,

   Oddiel Sro, vložka č. 22998/N

 

   Konateľ:                   Ing. Michal Pacala  

   Mobilný tel.:             0905 404 981

   Tel., fax:                   036 / 6336 215

   E - mail:                   michal@pacala.sk

   IČO:                         44373538

   IČ DPH:                   SK 2022672498

   Banka:                     Prima banka, a.s.

                                   č. ú. 7173071001 / 5600

                                   IBAN: SK88 5600 0000 0071 7307 1001

Pre stiahnutie loga spoločnosti MIBAU SK, s.r.o kliknite na ikonu:

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA - 10.10.2019 (20:40)

AUTOR WEBU

ADRESA

MIBAU SK, s.r.o

Kalnická cesta 4877, 934 01 Levice

KONTAKT

Tel. č.: 0905 404 981

BANKOVÉ SPOJENIE

Prima banka, a.s

č. ú. 7173071001/5600

IČO: 44373538

IČ DPH: SK 2022672498