Naša stavebná spoločnosť sa sústreďuje vo svojej činnosti najmä na zatepľovanie a revitalizáciu bytových domov, verejných a školských stavieb a rodinných domov.

 

Zvoliť si toho správneho dodávateľa zateplenia či revitalizácie bytového domu je veľmi náročná úloha. Zorientovať sa v spleti rôznych reklám, ponúk, firiem je zložité, hlavne keď obnovu domu riešime spravidla raz za život. Preto je dobré, aby ste o spoločnosti, ktorá Vám ponúka svoje služby mali čo najviac informácií.

 

Dodatočné zatepľovanie, revitalizácia či obnova bytových domov je veľmi špecifická a odborná problematika. Na zvládnutie jednotlivých technologických procesov je potrebná nie len teoretická znalosť, ale hlavne viacročné praktické skúsenosti.

 

Tím našich pracovníkov tvoria skúsení odborníci s mnohoročnými skúsenosti v oblasti revitalizácii bytových domov.

 

Ing. Michal Pacala - konateľ, tel. č. 0905 404 981, e - mail: mibau@karci.sk

Miroslav Gajdošík - stavbyvedúci, tel. č. 0917 461 068

Sídlo firmy - tel. č. + fax : 036 / 63 36

 

Spoločnosť MIBAU SK, s.r.o. vlastní svoje fasádne lešenie GRAF. Pri zateľovaní budov používame spravidla zatepľovací systém BAUMIT.

Sme držiteľom Licencie pre zatepľovanie budov pod č.11/564L vydanej Technickým a skúšobným ústavom stavebným v Bratislave.

V regióne Levíc a blízkom okolí sme v posledných desiatich rokoch zrealizovali zateplenie na 99-tich objektoch o celkovej ploche 100 000 metrov štvorcových.

V roku 2015 sme získali v celoslovenskej konkurencii prestížne ocenenie - Čestné uznanie v súťaži Baumit fasáda roka, kde laureátov vyberá komisia zložená z popredných  slovenských architektov a projektantov.

Pre stiahnutie loga spoločnosti MIBAU SK, s.r.o kliknite na ikonu:

AUTOR WEBU

ADRESA

MIBAU SK, s.r.o

Kalnická cesta 4877, 934 01 Levice

KONTAKT

Tel. č.: 0905 404 981

BANKOVÉ SPOJENIE

Prima banka, a.s

č. ú. 7173071001/5600

IČO: 44373538

IČ DPH: SK 2022672498